Adres: Ul. NOWY ŚWIAT 47a lok.19
00-042 WARSZAWA

baza pracowników

PRACOWNICY
Z UKRAINY

SZYBKA
REJESTRACJA
KADR

Dobrze zorganizowany system pracy ze wszystkimi strukturami pozwala szybko uzyskać wizę dla pracownika i zorganizować wyjazd na miejsce pracy.

GOTOWA BAZA
KANDYDATÓW

Stale aktualizowana baza kandydatów z Ukrainy, już przygotowych od wyjazdu do pracy do Europy.

SILNY
ZESPÓŁ

Ścisła współpraca specjalistów ds. rekrutacji i marketingu pozwala na wykonanie zamówień o dowolnej złożoności.

WYSOKA JAKOŚĆ
OFEROWANYCH
USŁUG

Dokładny regulamin, automatyzacja wszystkich procesów biznesowych redukują zbędne opóźnienia i błędy i pozwalają stale podnosić jakość usług.

PROFESJONALNY DOBÓR SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH KWALIFIKACJI W OKREŚLONYM CZASIE, W DOWOLNEJ ILOŚCI - 10, 100, A NAWET 1000 PRACOWNIKÓW.

CHCESZ SZYBKO POZYSKAĆ PRACOWNIKÓW?

Zgłoście zapotrzebowanie a my rozwiążemy Wasz problem!


OPTYMALIZACJA ZASOBÓW PRACY — TO KLUCZ DO SKUTECZNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PONIEWAŻ KADRY DECYDUJĄ O WSZYSTKIM. FIRMA MIĘDZYNARODOWA EMPLOYMENT SOLUTIONS OFERUJE EUROPEJSKIM PRACODAWCOM USŁUGI W ZAKRESIE REKRUTACJI WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, A TAKŻE POŚREDNICTWO WE WSZYSTKICH FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW WIZOWYCH W CELU ICH DALSZEGO ZATRUDNIENIA.

Zakres usług Employment Solutions zapewnia naszym partnerom szereg zalet:

  1. Dobór kandydatów z Ukrainy, zmotywowanych na wynik i traktujących pracę poważnie, ponieważ głównym celem ich zatrudnienia jest akumulacja kapitału, a nie rozrywka.
  2. Szybkie zamykanie gorących ofert pracy za pomocą wykwalifikowanych pracowników z naszej obszernej bazy kandydatów.
  3. Lokalizacja biura firmy rekrutacyjnej w Ukrainie (Kijów). Istnieją również biura na Litwie (Wilno) i w Rosji (Moskwa).
  4. Korzyści ekonomiczne dla partnera: naszym celem jest, aby zminimalizować ryzyko i koszty, zapewniając właściwe i terminowe doradztwo i rozwiązania biznesowe.
  5. Posiadanie licencji publicznej - nasza firma została zlicencjonowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ukrainy do świadczenia usług w zakresie zatrudnienia za granicą.

Dzięki zrozumieniu specyfiki rynku pracy krajów Europy, znajomości wymogów prawnych i regulacyjnych, zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji personelu, Employment Solutions z powodzeniem współpracuje i zamyka oferty pracy dla wiodących pracodawców Litwy, Polski, Węgier, Czech, itp.
Firma składająca się z ludzi o podobnych poglądach i profesjonalistów w swojej dziedzinie, gwarantuje jakość całego spektrum świadczonych usług i elastyczny system współpracy. W przypadku, gdy umiejętności zawodowe pracownika okazały się niezgodne ze specyfikacją wymagań, Employment Solutions za darmo dokonuje wymiany zasobów pracy.

JAK PRACUJEMY

Contract

ZAWIERANIE UMOWY

Omawiamy korzystne dla obu stron
warunki współpracy i podpisujemy umowę

Peoples

Utworzenie grupy roboczej

Pod Wasze zamówienie tworzymy grupę roboczą,
której zadaniem jest jak
najszybciej uzupełnić potrzeby kadrowe

Map

Wyszukiwanie masowe
odpowiednich kandydatów

Posiadając duże zasoby, rozpoczynamy
poszukiwania na terenie całej Ukrainy

Peoples

Dzięki naszej metodzie WYBIERAMY NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW według wszystkich Waszych potrzeb

NOWOCZESNE PODEJŚCIE, PROFESJONALNY ZESPÓŁ I DUŻE DOŚWIADCZENIE POZWALAJĄ NAM REALIZOWAĆ ZLECENIA O DOWOLNEJ ZŁOŻONOŚCI SZYBKO I SPRAWNIE

PROBLEMY, KTÓRE ROZWIĄZUJEMY

Szybkie zamknięcie oferty pracy

Wyszukiwanie pracowników na każdym poziomie - od pracowitych pracowników fizycznych niewykwalifikowanych do rzadkich wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Rekrutacja masowa - zamknięcie oferty pracy nawet do 1000 pracowników

DLACZEGO UKRAIŃCY?

Wysoka motywacja do awansu zawodowego i wzrostu gospodarczego, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych

Duża liczba doświadczonych kandydatów do pracy, którzy chcą znaleźć pracę za granicą

Bliskie mentalności, szybko dostosowujący się, bezkonfliktowi pracownicy

DOBÓR KANDYDATÓW DO PRACY DLA BRANŻ GOSPODARKI

Logistyka

Budowa

Produkcja

Personel biurowy

Restauracyjno-hotelowy
kompleks

Zakres usług

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

EMPLOYMENT SOLUTIONS JEST CZŁONKIEM WIELU LITEWSKICH STOWARZYSZEŃ:

Stowarzyszenie hoteli i restauracji

Konfederacja pracodawców

Stowarzyszenie budowniczych

Stowarzyszenie włókiennictwa i przemysłu lekkiego

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy - to skuteczne rozwiązanie, które wyprowadzi Waszą firmę na nowy poziom! Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami!

POTRZEBUJECIE EFEKTYWNYCH
PRACOWNIKÓW?

+48 668020888 +48 668000307

Zgłoście zapotrzebowanie a my doradzimy Wam we wszystkich sprawach.